مستند موشن “در امتداد حسین”

موشن گرافی «در امتداد حسین» وقایع مهم تاریخی را از اولین سال هجری قمری تا سال ۱۴۴۰ و همزمانی آن با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی به منظور نشان دادن مسیر حسینی انقلاب اسلامی روایت می کند.

مستند موشن “در امتداد حسین”

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است