رمضان ماه یاری نیازمندان

رمضان ماه یاری نیازمندان

مجموعه فیلرهای ماه رمضان با استناد به خطبه رسول خدا در آخرین جمعه ماه شعبان در فضیلت ماه مهمانی خدا توسط شبکه رسانه ای صف منتشر شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

  • سلام ،خوش آمدید , مهمان