موشن گرافیک | توصیه های دینی در مواجهه با بلایا

موشن گرافیک | توصیه های دینی در مواجهه با بلایا

دعا در بهبود بیمار نقش تعيين کننده اى دارد و بسیارى از مردم اثرات شگفت آور دعا را با چشم خویش دیده و آن را تجربه نموده اند. البته روشن است که این سخن به معناى نادیده گرفتن طب و دارو و جایگزینى دعا نیست. ولی میتوان از دعا بعنوان عامل معنوى در کنار عوامل مادى یاد کرد. با توجه به شیوع بیماری کرونا توصیه های اهل بیت برای برای مقابله و رفع بیماری ها آورده شده.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است

  • سلام ،خوش آمدید , مهمان