مجموعه “خاکریزهای خوزستان”
مجموعه “اختلاف ممنوع”
مجموعه تلویزیونی “محیا”
مستند توصیفی “منطقه عملیاتی”
مستند “ضیافت فرات”
ایده جالب “هفته وحدت”
اینفوموشن آفتاب هدایت، یکشنبه 1398/08/05 20:00 از شبکه سه
شبکه-سه
فیلم کوتاه مترجم، شنبه 1398/07/19 17:00 از امید
شبکه رسانه‌ای صف
مستند ضیافت فرات، شنبه 98/07/27 18:00 از شبکه مستند
شبکه-مستند
تولیدات مربوط به هفته وحدت
مجموعه “کلید عزت”
مجموعه "کلید عزت"
دو اراده ای که در منطقه با هم متعارض اند
دو اراده ای که در منطقه با هم متعارض اند
هفته مشترک الاحترام را بشناسید
هفته مشترک الاحترام را بشناسید
هزینه های میلیاردی صرف چه کاری می شود؟
هزینه های میلیاردی صرف چه کاری می شود؟
مسلمان ها مراقب باشند …
مسلمان ها مراقب باشند ...
وحدت یا خیانت؛ مساله این است…
وحدت یا خیانت؛ مساله این است...
مجموعه “کلید عزت”
مجموعه "کلید عزت"
مجموعه “شکرانه غدیر”
مجموعه "شکرانه غدیر"
مجموعه “چهارده خورشید”
مجموعه "چهارده خورشید"
مجموعه “اولین قبله”
مجموعه "اولین قبله"
مجموعه “برآستان کریمان”
مجموعه "برآستان کریمان"
مجموعه “جرعه های معرفت”
مجموعه "جرعه های معرفت"
مستند “ضیافت فرات”
مستند "ضیافت فرات"
فیلم کوتاه “مترجم”
فیلم کوتاه "مترجم"
مجموعه “شکرانه غدیر”
مجموعه "شکرانه غدیر"
تیزر مستند “ضیافت فرات”
تیزر مستند "ضیافت فرات"
نسخه کامل مستند دو روز قبل از 9 دی
نسخه کامل مستند دو روز قبل از 9 دی
مستند “از حله تا کربلا”
مستند "از حله تا کربلا"
مجموعه “کلید عزت”
مجموعه "کلید عزت"
مجموعه “چهارده خورشید”
مجموعه "چهارده خورشید"
آمار تولیدات محرم و صفر شبکه رسانه ای صف
آمار تولیدات محرم و صفر شبکه رسانه ای صف
آنونس “حب الحسین یجمعنا”
آنونس "حب الحسین یجمعنا"
کجای تاریخ می تونی واقعه ای از این مهمتر پیدا کنی؟
کجای تاریخ می تونی واقعه ای از این مهمتر پیدا کنی؟
مجموعه “حرف های او شنیدنی است”
مجموعه "حرف های او شنیدنی است"
فیلم کوتاه “مترجم”
فیلم کوتاه "مترجم"
مجموعه “شکرانه غدیر”
مجموعه "شکرانه غدیر"
نماهنگ “چهل سال اقتدار”
نماهنگ "چهل سال اقتدار"
نماهنگ “تماس بی پاسخ”
نماهنگ "تماس بی پاسخ"
نماهنگ “فرزند خوزستان”
نماهنگ "فرزند خوزستان"
«ابوالمکارم» افتخار ایران است؛ چقدر او را می شناسید؟
«ابوالمکارم» افتخار ایران است؛ چقدر او را می شناسید؟
مجموعه “کلید عزت”
مجموعه "کلید عزت"
مجموعه تلویزیونی “محیا”
مجموعه تلویزیونی "محیا"
مجموعه “شکرانه غدیر”
مجموعه "شکرانه غدیر"
مجموعه “جایگاه ویژه”
مجموعه "جایگاه ویژه"
مجموعه “چهارده خورشید”
مجموعه "چهارده خورشید"
مجموعه “حرف های او شنیدنی است”
مجموعه "حرف های او شنیدنی است"
چگونه شهرها آباد می شوند؟
چگونه شهرها آباد می شوند؟
دو اراده ای که در منطقه با هم متعارض اند
دو اراده ای که در منطقه با هم متعارض اند
هفته مشترک الاحترام را بشناسید
هفته مشترک الاحترام را بشناسید
هزینه های میلیاردی صرف چه کاری می شود؟
هزینه های میلیاردی صرف چه کاری می شود؟
مسلمان ها مراقب باشند …
مسلمان ها مراقب باشند ...
وحدت یا خیانت؛ مساله این است…
وحدت یا خیانت؛ مساله این است...
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنیانٌ مَرصوصٌ